Hemikordater

Hemichordater, rekke i dyreriket, som omfatter ca. 100 marine arter på verdensbasis, og  6 - 10 arter fra norske farvann. Hemichordater representerer en overgang mellom virvelløse dyr og ryggstrengdyr. Hemichordatene er delt i to klasser, krageormer (Enteropneusta) og fjærgjellehemikordater (Pterobranchia). Kroppen deles i snabel, krage og en lang bakkropp. Hele artikkelen

Ny artikkel