Pilormer

Pilormer er en rekke i dyreriket. Dette er særegne, ormelignende eller langstrakte, marine dyr, hvis systematiske stilling er usikker, selv om de har mange likhetstrekk med virvelløse dyr. De er også en meget gammel dyregruppe, da det er kjent fossiler fra 520 millioner år tilbake. Pilormer er ofte meget tallrike, og av stor betydning i havets økosystemer, både ved at de selv er mat for mange dyr, og ved at de spiser mindre dyr i havet. Hele artikkelen

Ny artikkel