Pigghuder

Pigghuder er en rekke av marine virvelløse dyr. De kjennetegnes ved at de er langsomme, bevegelige og gjerne har femtallig symmetri, slik som sjøstjerner. Deres bygning er tydelige avgrenset fra andre dyregrupper. Pigghudenes systematikk blir ofte delt i flere underrekker, men med den enkleste inndelingen omfatter fem klasser: sjøliljer sjøstjerner slangestjerner sjøpiggsvin sjøpølser . Hele artikkelen