Echiurider

Echiurider, krokbærende pølseormer, Echiura, klasse av leddormer, Annelida. Echiurider ble tidligere betraktet som en egen dyrerekke, men nyere DNA analyser viser nærmere slektskap med leddormer, særlig med igler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Torkild Bakken

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 artikler: