Echiurider

Echiurider, krokbærende pølseormer, Echiura, klasse av leddormer, Annelida. Echiurider ble tidligere betraktet som en egen dyrerekke, men nyere DNA analyser viser nærmere slektskap med leddormer, særlig med igler.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 3 artikler: