Leddormer

Leddormer er en rekke i dyreriket. Leddormer er en meget stor og variert dyregruppe, som viser stor tilpasning til forskjellige miljøer. De lever både i havet, i ferskvann og i jordbunnen, foruten som parasitter. Segmentering gjør dyrene lett bevegelige. De varierer i størrelse fra noen mikrometer til over en meter.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Torkild Bakken

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 kategorier:

  1. Echiurider
  2. Flerbørstemark

Inneholder 21 artikler: