Brasils samtidshistorie

Fagansvarlig

Einar Braathen

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 11 artikler: