Brasils samtidshistorie

I det indre av Brasil er det funnet spor etter mennesker tilbake til cirka år 8000 fvt. Rundt 5000 fvt. fantes førkeramiske folkegrupper spredt over store deler av høylandet. Fra samme tid stammer de eldste hauger av skjell- og fiskeavfall som er funnet ved kysten. Slike hauger er karakteristiske for dette området helt frem til kolonitiden. Allerede de eldste keramikkfunnene, fra omkring 1000 fvt, viser en tydelig todeling av Brasil i Amazonasbekkenet og Sør-Brasil. Hele artikkelen