Krassere

Krassere, rekke i dyreriket. De er tykke, langstrakte ormer, fra 1 cm til 1 meter lange, og alle lever som snyltere i virveldyr, særlig hos fisker, fugler og pattedyr.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 2 artikler: