Rundormer

Rundormer, rekke i dyreriket. Rundormer er en uhyre artsrik dyregruppe. som varierer i lengde fra en brøkdel av en millimeter til nesten en meter. De har en langstrakt, nesten sylindrisk kropp, ofte tilspisset i begge ender. Rundormene utmerker seg med at de har tilpasset seg alle tenkelige miljøer. Mange lever fritt i sjøen, ferskvann, jord eller råtnende plante- og dyrerester. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nematoder

Inneholder 21 artikler:

K

  1. kveis

T

  1. trikin