Hjuldyr

Hjuldyr, rekke av virvelløse dyr som på latin heter Rotifera. De fleste artene er 0,1–1 millimeter lange. Hjuldyrene er blant de aller minste flercellete dyr, og kan forveksles med store protozoer. . Hele artikkelen

Ny artikkel