Hjuldyr

Hjuldyr, hjuldyr, Rotifera, rekke i dyreriket. De fleste arter er 0,1 - 1 mm lange. Hjuldyrene er blant de aller minste flercellete dyr, og kan forveksles med store protozoer.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 1 artikler: