Barbados’ historie

Barbados ligger lengst øst i Karibia og ble ikke oppdaget av europeere før 1518. De opprinnelige innbyggerne, arawak-indianerne, ble raskt utryddet eller deportert. Barbados egnet seg utmerket til dyrking av sukkerrør, og det utviklet seg derfor en vellykket britisk plantasjeøkonomi. Øya var britisk kronkoloni 1652–1966. I 1666 arbeidet det 50 000 slaver på Barbados, og 8000 briter hadde bosatt seg der. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Barbados’ historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel