Bahamas’ historie

Da Columbus for første gang gikk i land i den nye verden 12. oktober 1492, skjedde dette på Bahamas. Han kalte øya San Salvador. Arawak-indianerne, som befolket øyene, ble raskt utryddet eller deportert av spanierne. Da øyene i 1629 ble lagt inn under den britiske kolonien Carolina i dagens USA, hadde de allerede vært ubebodde i mer enn 100 år. Britiske pirater, smuglere, lovløse og forfulgte satte sitt preg på øyene. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Bahamas’ historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel