Flatormer

Flatormer er en dyrerekke (Platyhelminthes) av flate, bilateralt symmetriske dyr. Regnes blant de mest primitive av flercellete dyr, og hører til de acoelomate dyr innen Protostomia. Rekken er meget omfattende, og det er beskrevet cirka 34 000 arter på verdensbasis. Rekken omfatter en klasse med frittlevende arter, og tre klasser med parasitter. Det er registrert cirka 550 arter av flatormer i Norge, fordelt på de fire klassene.De fleste flatormene er hermafroditter med både hannlige og hunnlige kjønnsorganer i én og samme kropp. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 21 artikler:

I

  1. ikter