Mosambiks samtidshistorie

Mosambiks samtidshistorie er landets historie etter 1990. Ved inngangen til 1990-tallet var Mosambik styrt av partiet Frelimo og en krig mot opposisjonspartiet Renamo var nettopp over. Det var et av verdens fattigste land, størsteparten av befolkningen var avhengig av selvbergingsjordbruk og hadde svært mangelfull tilgang til utdanning og helsetjenester. Hele artikkelen