Mosambiks historie

Grensene til territoriet som utgjør dagens Mosambik ble til som resultat av maktkampen mellom de europeiske stormaktene på slutten av 1800-tallet. Etter uavhengigheten fra det portugisiske kolonistyret i 1975, beholdt landet grensene, mye av den interne territoriale inndelingen, portugisisk lovverk og administrativ kultur, samt portugisisk som offisielt språk. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel