Mosambiks historie

Grensene til territoriet som utgjør dagens Mosambik ble til som resultat av maktkampen mellom de europeiske stormaktene på slutten av 1800-tallet. Etter uavhengigheten fra det portugisiske kolonistyret i 1975, beholdt landet grensene, mye av den interne territoriale inndelingen, portugisisk lovverk og administrativ kultur, samt portugisisk som offisielt språk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aslak Orre

Chr. Michelsens Institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Mosambiks samtidshistorie

Inneholder 4 artikler: