Svamper

Svamper er en rekke i dyreriket. Svamper er de mest primitive, flercellete dyrene. De kjennetegnes ved at de ikke har ekte vev eller organer. Fossile funn tyder på at svampene var de første dyrene på jorden.De aller fleste svamper er marine (lever i havet), mens omkring 2 % av artene lever i ferskvann. De fleste er fastsittende, men de senere årene er det oppdaget arter som beveger seg opptil fire millimeter per døgn. Hele artikkelen