Svamper

Svamper er en rekke i dyreriket. Svamper er de mest primitive flercellete dyrene. De kjennetegnes ved at de ikke har ekte vev eller organer. Fossile funn tyder på at svampene var de første dyrene på jorden. De kan ha utviklet seg fra krageflagellater, men har ikke gitt opphav til høyerestående, flercellete dyr. De aller fleste svamper er marine (lever i havet), mens omkring 2 prosent av artene lever i ferskvann. Hele artikkelen