Svamper

Svamper, Porifera, er en rekke i dyreriket. Svamper er de mest primitive flercellete dyr, og kjennetegnes ved at de ikke har ekte vev eller organer.De aller fleste svamper er marine(lever i havet), mens omkring 2 % av artene lever i ferskvann. De fleste er fastsittende, men de senere årene er det oppdaget arter som beveger seg opptil fire millimeter per døgn. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lauritz S. Sømme

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 14 artikler: