Placozoer

Placozoer er en spesiell dyregruppe, som sammen med svamper skiller seg i bygning fra alle andre dyr. Placozoene representerer antagelig en overgang mellom encellete organismer (protister) og flercellete dyr. Placozoer og svamper (som begge er egne rekker) betraktes som et eget underrike (Parazoa) av dyreriket, i motsetning til underriket Eumetazoa, som omfatter alle andre rekker av dyr. Hele artikkelen

Ny artikkel