Liberias historie

Området som utgjør dagens Liberia var tidligere bebodd av flere forskjellige folkegrupper, men forholdsvis lite er kjent om den eldste historien. Basert på arkeologiske funn og lingvistiske studier er det antatt at det har vært flere perioder med innvandring til skogsområdene i innlandet, og derfra til kysten. Portugisiske oppdagere kom til dagens Liberia første gang i 1461. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel