Den demokratiske republikken Kongos samtidshistorie

Den demokratiske republikken Kongo har siden 1990-årene gjennomgått store interne kriser og maktkamper, inkludert statskupp og borgerkrig, og vært gjenstand for innblanding og krigføring fra nabolandene. Etniske motsetninger har blitt brukt og forsterket i kamp om makt og ressurser, og sentrale myndigheter har i liten grad hatt kontroll over hele landets territorium. Hele artikkelen