Kenyas samtidshistorie

Fagansvarlig

Arne Tostensen

Chr. Michelsens Institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 9 artikler: