Historiske riker i Sentral-Afrika

Afrikas historie fra oldtiden og til i dag har vært preget av kontakt og handel med omverdenen. De første sivilisasjonene vokste fram i kontakt med kulturer i Midtøsten og siden kulturene rundt Middelhavet. Gjennom århundrene fremmet handelsveier over Sahara og ned Øst-Afrikakysten framveksten av stater og kultur. Europeernes ankomst og etter hvert kolonisering formet statene slik vi kjenner dem i dag. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Historiske riker i Sentral-Afrika

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 3 artikler:

L

  1. Lunda