Infusjonsdyr

Infusjonsdyr, rekke av encellete organismer. Se flimmerdyr.Opprinnelig et samlenavn for små organismer som tilsynelatende oppstår av seg selv (uravl) i infusjoner, det vil si døde plantedeler oppbløtt i vann. Et slikt samfunn består for det meste av encellete organismer, men det forekommer også flercellete smådyr som frittlevende rundormer og hjuldyr. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Kristian Krabberød

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 4 artikler: