Ekvatorial-Guineas samtidshistorie

De første innbyggere i dagens Ekvatorial-Guinea antas å ha vært pygméfolk, hvorav bare noen isolerte grupper er igjen. Arkeologiske utgravinger på Bioko har påvist bosettinger fra ca. 560; på fastlandet er landsbyer fra jernalderen påvist. Størstedelen av dagens innbyggere er etterkommere av bantufolk som innvandret mellom 1600- og 1800-tallet, derunder den største av dagens folkegrupper, fang. Hele artikkelen

Ny artikkel