Sporedyr

Sporedyr, rekke av encellede mikroorganismer i riket Protoctista. Parasitter i celler og vev hos dyr; bl.a. fremkalles malaria av sporedyr. Omfatter mange former som trolig har utviklet seg fra frittlevende slimdyr og dyreflagellater. Navnet Apicomplexa er avledet fra det såkalte «apikale kompleks», en organell som har betydning for feste til og inntrengning av parasitten i dens vertscelle. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Kristian Krabberød

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 11 artikler: