Burundis samtidshistorie

Fagansvarlig

Svein-Erik Bøthun Helle

Universitetet i Bergen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 artikler: