Burundis historie

Burundi var opprinnelig befolket av jegere og sankere, før jordbruket etablerte seg i middelalderen. Kongedømmet Burundi, eller Urundi, ble dannet på 1600-tallet, med utgangspunkt i den herskende og kvegdrivende folkegruppen tutsiene. Tutsiene utgjorde kongeslekten og adelen, en konge i Urundi hadde tittelen mwami. Et tilsvarende kongedømme ble dannet like nord for Burundi i Rwanda. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Burundis historie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel