Angolas historie

Territoriet som utgjør dagens Angola er et resultat av kompromisser mellom de europeiske stormaktene under Berlin-konferansen i 1885, der Portugal lyktes i å gjøre krav på Angola. Portugal hadde etablert sine første handelsstasjoner og kolonier langs kysten på 1500-tallet, og var særlig interesser i slavehandelen. Ikke før rundt 1920-tallet var restene av de gamle afrikanske statene og kongedømmene nedkjempet, og Portugal kunne utvikle et undertrykkende mindretallsstyre for hvite kolonialister.Koloniherrene hadde alltid utnyttet motsetningene mellom de afrikanske folkegruppene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Aslak Orre

Chr. Michelsens Institutt

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Angolas samtidshistorie

Inneholder 3 artikler: