Angolas historie

Territoriet som utgjør dagens Angola er et resultat av kompromisser mellom de europeiske stormaktene under Berlinkonferansen i 1885, der Portugal lyktes i å gjøre krav på Angola. Portugal hadde etablert sine første handelsstasjoner og kolonier langs kysten på 1500-tallet, og var særlig interessert i slavehandelen. Ikke før rundt 1920-tallet var restene av de gamle afrikanske statene og kongedømmene nedkjempet, og Portugal kunne utvikle et undertrykkende mindretallsstyre for hvite kolonialister. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel