Taiwans historie

Taiwans historie som en egen stat begynner i 1949 etter at den kinesiske nasjonalistregjeringen Kuomintang, under ledelse av Chiang Kai-shek og hans tilhengere, flyktet fra Kina og tok makten på Taiwan da kommunistene tok makten i Kina. Nasjonalistene videreførte Republikken Kina, som ble dannet i 1911, på Taiwan, mens kommunistene dannet Folkerepublikken Kina på det kinesiske fastlandet.Taiwans historie går imidlertid langt tilbake. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel