Taiwans historie

Taiwans historie som en egen stat begynner i 1949 etter at den kinesiske nasjonalistregjeringen Kuomintang, under ledelse av Chiang Kai-shek og hans tilhengere, flyktet fra Kina og tok makten på Taiwan da kommunistene tok makten i Kina. Nasjonalistene videreførte Republikken Kina, som ble dannet i 1911, på Taiwan, mens kommunistene dannet Folkerepublikken Kina på det kinesiske fastlandet.Taiwans historie går imidlertid langt tilbake. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Taiwans historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Taiwans samtidshistorie

Inneholder 3 artikler: