Protister

Protister er en eldre systematisk enhet, foreslått av Ernst Haeckel i 1866 for et tredje rike av organismer forskjellig fra planter og dyr. Betegnelsen inkluderte opprinnelig alle bakterier, protozoer, encellede alger, slimsopper og svamper, dvs. organismer som viste liten differensiering med hensyn til celle- og vevstyper.Variasjon i bygning, livssykus og evolusjon ble etterhvert for omfattende. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Kristian Krabberød

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 5 kategorier:

  1. Cnidosporidier
  2. Infusjonsdyr
  3. Slimdyr
  4. Sporedyr
  5. Svøpedyr

Inneholder 11 artikler:

S

  1. soldyr