Tadsjikistans historie

Det har vært fast bosetting i det nåværende Tadsjikistan siden omkring 2000 fvt. I oldtiden og tidlig middelalder inngikk området i Baktria, Sogdiana, Kushana-riket og det tyrkiske kaganatet (se Turkestan). I løpet av siste halvdel av 600-tallet evt. kom araberne, og området ble en del av det islamske kalifatet på begynnelsen av 700-tallet. I de påfølgende århundrene var området underlagt samanidene, mongolene og timuridene.I siste halvdel av 1800-tallet erobret Russland Sentral-Asia, og i 1885 hadde russerne kontroll over hele området som i dag er Tadsjikistan. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Ivar Dale

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Tadsjikistans samtidshistorie

Inneholder 1 artikler: