Tadsjikistans historie

Det har vært fast bosetting i det nåværende Tadsjikistan siden omkring 2000 fvt. I oldtiden og tidlig middelalder inngikk området i Baktria, Sogdiana, Kushana-riket og det tyrkiske kaganatet (se Turkestan). I løpet av siste halvdel av 600-tallet evt. kom araberne, og området ble en del av det islamske kalifatet på begynnelsen av 700-tallet. I de påfølgende århundrene var området underlagt samanidene, mongolene og timuridene. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel