Sør-Koreas historie

Sør-Koreas historie begynner i 1948, da Korea ble delt i to. Sør-Korea ble proklamert som egen stat 15. august 1948 med Syngman Rhee som president. I 1950 brøt Koreakrigen ut; våpenstillstand ble sluttet i juli 1953. Etter tre år med harde kamper, enorme ødeleggelser og millioner av falne, ble det fremforhandlet en våpenstillstandsavtale omtrent ved den opprinnelige grensen.Demokratiet i Sør-Korea har vært skjørt, og etter statskupp både i 1961 og 1979, var landet styrt av autoritære, militærdominerte regimer. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel