Endringsforslag til artikkelen inkommensurabilitet