127 treff i Store norske leksikon:

Sveriges geografi

Lappland – landskap i Sverige

Sveriges nordligste landskap, omfatter vestlige deler av Norrbottens og Västerbottens län samt en mindre del av Jämtlands län; 109 702 km2 med 94 350 innb. (2010). Natur Lengst inne ved norskegrensen løper den vestskandinaviske fjellkjeden med en rekke høye fjell
Hele artikkelen

Finlands geografi

Finlands geografi

Lappland 14–15 °C. Om vinteren er forskjellen større. Ålandsøyene har i februar −4 °C, i Lappland er middeltemperaturen i februar −15 °C. Vintrene kan her være svært kalde, med minimumstemperaturer ned mot –50 °C. Østersjøhavnene fryser til 3–4 måneder
Hele artikkelen

Sveriges geografi

Lapplands verdensarvområde

Lappland; 9400 km2. Dette området er Europas største sammenhengende naturlandskap med så godt som uberørt natur, og ble ført opp på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv i 1996. Området består bl.a. av nasjonalparkene Muddus, Sarek, Padjelanta og Stora
Hele artikkelen

Finlands geografi

Lapin lääni

Finlands nordligste og største län, nordøst for Bottenviken, grenser mot Norge, Sverige og Russland, 98 937 km2 (herav ca. 93 000 km2 landareal) med 186 950 innb. (2004). Lapin lääni omfatter ca. 30 % av landets areal og ca. 4 % av
Hele artikkelen

Finlands geografi

Lappi – landskap i Finland

Finlands nordligste landskap, ligger nord for 67° n.br., 59 000 km2 med 186 900 innb. (2004). Hovedby: Rovaniemi. Turisme og jord- og skogbruk med reindrift er viktige næringer. Noe industri i byene. Bebyggelsen i Lappi ble praktisk talt helt avsvidd
Hele artikkelen

Samisk historie

Lapponia

Lappland. Inntil publiseringen av Schefferus' skrift hadde samene langt på vei levd i en myteomspunnet fabelverden. Verket kan derfor betegnes som et pionerarbeid og har da også fått klassikerstatus innen verdenslitteraturen. Johannes Schefferus' lapplandsmonografi er den første omfattende beskrivelsen av
Hele artikkelen

Belgias franskspråklige litteratur

Christian Dotremont

Lappland. Dotremnt hadde stor betydning som formidler mellom fransk-belgisk og nordisk modernisme. Hans diktning er preget av interesse for språkteoretiske problemer og særlig for skriften som materielt fenomen. I den forbindelse skapte han ordet "logogramme" som betegner et bilde
Hele artikkelen

Sveriges geografi

Muddus

Lappland, Norrbottens län, omkring Muddusjåkka øst for Porjus i Gällivare; Sveriges siste store uberørte urskogområde (492 km2). Muddus er nasjonalpark og inngår i Lapplands verdensarv, Laponia, som ble ført opp på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv i 1996. Opprettet
Hele artikkelen