Siste aktivitet av Hans Thore Smedbold i leksikonet