Siste aktivitet av Dag Øistein Endsjø i leksikonet