Siste aktivitet av Leif Edward Ottesen Kennair i leksikonet