Siste aktivitet av Anny Bo Fremmerlid i leksikonet