Siste aktivitet av Torleiv Ole Rognum i leksikonet