Β-oksidasjon, β-oksidasjon, også skrevet beta-oksidasjon, er oksidativ nedbrytning av fettsyrer til acetyl-CoA (koenzym A) ved suksessiv oksidasjon av β-karbonatomer.