Štefan Pilárik, slovakisk forfatter og luthersk prest. Hans mest kjente verk er det lengre episke diktet Sors Pilarikiana (1666), som med et levende, nesten naturalistisk språk skildrer hans rystende opplevelser i tyrkisk fangenskap. Verket er, i likhet med hans andre dikt, skrevet på tsjekkisk. Pga. religiøs forfølgelse flyktet han i 1673 til Preussen, der han utgav flere prosaverk på latin, dels av selvbiografisk, dels av mystisk-religiøs art.