Ľubomír Feldek, slovakisk forfatter; mest kjent for sin modernistiske, sensuelle lyrikk, ofte krydret med overraskende, ironiske formuleringer. Diktsamlinger, bl.a. Det eneste salte hjem (1961), Krittsirkelen (1970), Notater til et epos (1980) og Avskjedsdansen (1992). Han har også skrevet skuespill, romaner, essayer og barnebøker, og er en fremragende gjendikter. Politisk er han omstridt. Han var lojal kommunist frem til ca. 1985, men ble deretter opposisjonell og spilte en aktiv rolle ved demokratiseringen i 1989–90. Han var motstander av delingen av Tsjekkoslovakia. I 1994, etter at han ble funnet skyldig i ærekrenkelser mot Slovakias kulturminister, valgte han tsjekkisk statsborgerskap; dommen ble senere omgjort ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg.