Čahca, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: høytliggende pass; vannskille.