Øvingslærer, pedagog som i barnehage, grunnskole eller videregående skole veileder studenter fra en lærerutdanningsinstitusjon i praktisk pedagogisk arbeid. En øvingslærer leder virksomheten i en gruppe barn/elever og veileder samtidig studentene, som dels er observatører, dels assistenter eller mer selvstendig arbeidende. En øvingslærer er normalt knyttet til en lærerutdanningsinstitusjon.