Ørnefisker, benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisker. Omfatter ca. 270 arter, de fleste er marine kystfisker i tropiske og subtropiske strøk. Særlig i Sør-Amerika finnes noen arter også i ferskvann. Det er mange store arter, over 2 m lange. Kroppen er langstrakt med to ryggfinner, den fremste kort med piggstråler. De fleste artene kan avgi brummende lyder fra den forgrenede svømmeblæren. De er gode matfisker. Én art, ørnefisk, er påvist i Norge.