Ørnefisk, benfiskart i familien ørnefisker. En sølvblank fisk med store skjell og to sammenvokste ryggfinner; den bakerste er lang. Arten kan bli over 2 m lang og veie 100 kg. Munnhulen er gullgul. Ved hjelp av svømmeblæren kan den frembringe sterke lyder. stimfisker i kystfarvann i Svartehavet, Middelhavet og Atlanterhavet fra Guineabukta til England. Et funn i Norge (ved Bergen 1968). Gjenstand for kommersielt fiske i sørlige strøk.