Ørkenlo, fugleart i lofamilien. Den er større enn sandlo, og hannen kjennetegnes i hekkedrakt på et smalt kastanjebrunt brystbånd. Arten ligner mongollo. Hekker fra Lilleasia og østover gjennom Sentral-Asia. Opptrer bare tilfeldig i Europa og er påtruffet fire ganger i Norge per 2003.