Ørkenløper, fugleart i brakksvalefamilien. Den er stor som en trost, gulbrun med svarte vingespisser. Hekker i Nord-Afrika og det sørvestlige Asia og er sett i de fleste europeiske land. I Norge ble et eksemplar skutt på Jæren i 1915.