Økt, arbeidstiden mellom to måltider, sammenhengende arbeidsperiode. På Sørlandet og i Østerdalen kan det bety en spise- og hviletid på ettermiddagen, kl. 15–16.