Éloge, lovtale, lovord; særlig brukt om den tale et nytt medlem av Det franske akademi holder over sin avdøde forgjenger, og den tale han selv hilses med ved sin inntreden.