Élan, tilløp, sprang; i overført betydning: flukt, sving, begeistring, pågangsmot, jmfr. Henri Bergsons begrep élan vital.