Écusson, våpenskjold; mindre våpen på baksiden av større mynt.